ایستگاه خنده این سایت در زمینه اس ام اس خنده دار ، عکس خنده دار ، مسج خنده دار فعالیت دارد ، آدرس اصلی سایت : istgahkh.ir http://istgahkh.ir 2019-06-14T19:57:01+01:00 text/html 2019-05-30T08:39:04+01:00 istgahkh.ir سجاد کیانی جوک های جدید و خنده دار ماه رمضان http://istgahkh.ir/post/10 <p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center; font-size: 8pt; color: rgb(255, 102, 0);">جوک ماه رمضان</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">یکی از اعمال مخصوص و واجب شبهای ماه رمضان که خیلی هم سفارش شده:</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">دعا واسه منه!</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;که متأسفانه توی مفاتیح نیومده،&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">خواهشاً یادتون نره</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><br></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><br></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><img src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/funny-jokes-ramadan1-1.jpg" alt="اس ام اس ماه رمضان, پیامک ماه رمضان"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><br></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><br></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(204, 153, 255);">جوکهای جدید و خنده دار ماه رمضان</span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">دوستان روایتی خوندم حیفم اومد شما رو بی نصیب بذارم</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">هرکس که پانزده روز اول و پانزده روز آخر از ماه مبارک رمضان را روزه دار باشد</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">گویی کل ماه رمضان را روزه دار بوده...</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">حتماً به سایر دوستان اطلاع بدید ممنون میشم</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><img title="اس ام اس تبریک ماه رمضان, جوک ماه رمضان" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff29.gif" alt="اس ام اس تبریک ماه رمضان, جوک ماه رمضان" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(204, 153, 255);">مطالب طنز و خنده دار</span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">یعنی من عاشق این خانواده هایی ام که اصلا روزه نمیگیرن ولی همدیگه رو افطار دعوت میکنن</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">قسمت جالبش اینه که هر دو طرف رعایت می‌کنن که اذان بشه بعد بخورن!!!!&nbsp; &nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">حلیم و آش رشته همراه زولبیا و بامیه هم پا برجاست</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">تازه با خوردن آب گرم هم شروع میکنن</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><img title="اس ام اس تبریک ماه رمضان, جوک ماه رمضان" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff29.gif" alt="اس ام اس تبریک ماه رمضان, جوک ماه رمضان" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(204, 153, 255);">جوک ماه رمضان</span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">یادمه پارسال ماه رمضان،&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">واسه سحر بیدار شدم تلوزیونو روشن&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">کردم نشستم به خوردن تا اذان بگه&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">.&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">نزدیکای ساعت شیش و نیم بود که از خوردن خسته شدم ولی اذان نگفت که یهو یادم افتاد</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">دارم pmc نگاه میکنم&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><img title="اس ام اس تبریک ماه رمضان, جوک ماه رمضان" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff29.gif" alt="اس ام اس تبریک ماه رمضان, جوک ماه رمضان" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(204, 153, 255);">&nbsp;تبریک ماه رمضان</span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">ایام ماه مبارک رمضان&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">"</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">"</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">"</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">"</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">"</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">"</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">"</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;قبل حرکت ماشینتون یه لگد به تایرا بزنید شاید روزه خوارى اون پشت پنهون شده&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><img title="اس ام اس تبریک ماه رمضان, جوک ماه رمضان" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff29.gif" alt="اس ام اس تبریک ماه رمضان, جوک ماه رمضان" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(204, 153, 255);">جوکهای خنده دار ماه رمضان</span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">‏افتادیم تو سراشیبی</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">دیگه چیزی نمونده</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">دوتا ده روز با یه پنج روز دیگه طاقت بیاریم ماه رمضان تموم میشه</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><img title="اس ام اس تبریک ماه رمضان, جوک ماه رمضان" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff29.gif" alt="اس ام اس تبریک ماه رمضان, جوک ماه رمضان" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(204, 153, 255);">جوکهای جدید ماه رمضان</span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">خانومی در ماه رمضان دو دقیقه قبل از افطار وارد منزل خانواده‌ی همسرش شد، داخل آشپزخانه نزد مادرشوهرش رفت و گفت: می‌خواید کمکتون کنم؟</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">مادرشوهرش گفت: آره، اذان بگو</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">قابل توجه عروس خانوما، افطاری رو زودتر برسین حداقل متلک نخورین از مادر شوهرتون!!!</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><img title="اس ام اس تبریک ماه رمضان, جوک ماه رمضان" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff29.gif" alt="اس ام اس تبریک ماه رمضان, جوک ماه رمضان" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(204, 153, 255);">اس ام اس خنده دار ماه رمضان</span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">یه نفر تو ماه رمضون زنگ می‌زنه دفتر یکی از علما، می پرسه؛</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">حاج آقا من روزه بودم... داشتم تو آشپزخونه راه می رفتم، یهو پام لیز خورد و یه لیوان آب و دو تا دُلمه برگ مو و دو تا زولبیا و دو تا خرمارفت تو دهنم و ناخواسته قورت دادم</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">حاج آقا الان باید چی کار کنم؟</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">حاج آقا میگه: یه چای هم بخور بهت بچسبه</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><img title="اس ام اس تبریک ماه رمضان, جوک ماه رمضان" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff29.gif" alt="اس ام اس تبریک ماه رمضان, جوک ماه رمضان" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(204, 153, 255);">جوکهای جدید و خنده دار ماه رمضان</span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">اینکه سر سحری 50 تا لیوان آب بخورید و انتظار داشته باشین تو روز تشنه نشید ...</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">این آپشن ذخیره آب فقط ویژه شتر هست.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">خودتونو منفجر نکنین.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">باتشکر روابط عمومی آب و فاضلاب&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><img title="اس ام اس تبریک ماه رمضان, جوک ماه رمضان" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff29.gif" alt="اس ام اس تبریک ماه رمضان, جوک ماه رمضان" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(204, 153, 255);">جوکهای خنده دار ماه رمضان</span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">مراحل ارادت ایرانی ها به ماه رمضان</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">دو ماه قبل :اوه اوه دو ماه دیگه رمضونه</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">یک ماه قبل :بدبختی از یه ماه دیگه باید روزه بگیریم</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">دو روز گذشته : لامصب فقط دو روز گذشته</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">روز بیست و ششم : این چهار روزم نمیگذره راحت بشیم</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">بعد رمضان :عجب ماه خوب و پربرکتی بود حیف که تمام شد</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><img title="اس ام اس تبریک ماه رمضان, جوک ماه رمضان" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff29.gif" alt="اس ام اس تبریک ماه رمضان, جوک ماه رمضان" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(204, 153, 255);">جوکهای ماه رمضان</span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">من همیشه از وسطای ماه رمضون شروع به روزه گرفتن میکنم،</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">.&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">اونجا که شما دارید فحش میدید کی تموم میشه من با انرژی روزه میگیرم</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">سوگولی خدا بشم</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><img title="اس ام اس تبریک ماه رمضان, جوک ماه رمضان" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff29.gif" alt="اس ام اس تبریک ماه رمضان, جوک ماه رمضان" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(204, 153, 255);">جوک خنده دار درباره ماه رمضان</span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﺮ</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">ﻃﺮﻑ ﮐﻨﯿﻢ !</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">ﺍﻭﻝ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ . . . . .</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">ﺑﻌﺪ ﻃﺮﻑ&nbsp;چپ. . . . .</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮﺩ ﯾﻪ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﺳﺮ</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">ﺑﮑﺶ. ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻣﯿﺸﻮﺩ</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">ﺑﻌﺪ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺩﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﻒ ﺩﺳﺖ ﺑﮑﻮﺑﯿﺪ</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">ﭘﯿﺸﻮﻧﯿﺘﻮﻥ ﺑﮕﯿﺪ:</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">ﺍﻫﻬﻬﻬﻬﻪ ﯾﺎﺩﻡ ﻧﺒﻮﺩ ﺭﻭﺯﻩ ﺍﻡ ،</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">ﺍﻭﻧﻢ ﻣﯿﮕﻪ : ﯾﺎﺩﺕ ﻧﺒﻮﺩ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">ﺳﺎﺩﮔﯽ</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">ﻣﺎ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺩﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ..</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><img title="اس ام اس تبریک ماه رمضان, جوک ماه رمضان" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff29.gif" alt="اس ام اس تبریک ماه رمضان, جوک ماه رمضان" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(204, 153, 255);">جوکهای جدید و خنده دار ماه رمضان</span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">میگن دخترا تنها دلیلی که روزه میگیرن اینه که یه شوهره خوب گیرشون بیاد</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">بالاخره ماهه مبارکه درهای رحمت بازه</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><img title="اس ام اس تبریک ماه رمضان, جوک ماه رمضان" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff29.gif" alt="اس ام اس تبریک ماه رمضان, جوک ماه رمضان" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(204, 153, 255);">&nbsp;جک ماه رمضان</span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">با این درآمد زیر خط فقری که دارم قطعا روزه به من یکی واجب نیست&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">.&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">چون خودم فقیرم و پولدارها برای درک حال من باید روزه بگیرن</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><img title="اس ام اس تبریک ماه رمضان, جوک ماه رمضان" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff29.gif" alt="اس ام اس تبریک ماه رمضان, جوک ماه رمضان" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(204, 153, 255);">جوکهای خنده دار ماه رمضان</span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">یکی از دلایلی که نمیتونم روزه بگیرم اینه که زود به زود گُشنه م میشه</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><img title="اس ام اس تبریک ماه رمضان, جوک ماه رمضان" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff29.gif" alt="اس ام اس تبریک ماه رمضان, جوک ماه رمضان" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(204, 153, 255);">جوک در مورد ماه رمضان</span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">ماه رمضون بیشتر از اینکه واسه روزه دارا سخت باشه واسه ما روزه ندارا سخته آخه باید سحری بخوریم 3 ساعت بعد صبحانه بخوریم بعدشم ناهار ساعت 5 میان وعده&nbsp; دم افطارم به خاطر حرمت روزه داران باهاشون شام میخوریم بعدشم تا آخر شب خودمونو ببندیم به آب و چای و میوه و هندونه و...</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">خداییش سخته.</p> text/html 2018-11-29T10:16:43+01:00 istgahkh.ir سجاد کیانی جوکهای جدید و با حال http://istgahkh.ir/post/9 <p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center; color: rgb(255, 102, 0);"><font size="3"><b>مطلب طنز و خنده دار</b></font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3">یه موضوعی خیلی فکرم را مشغول کرده&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3">.</font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3">.</font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3">.</font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3">چرا پلنگ صورتی داخل خیابان لخت قدم می زنه اما موقعه خواب لباس خواب میپوشه</font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3">اصن از خواب و خوراک افتادم&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3"><br></font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/funny-jokes-present1-1.jpg" alt=" جوکهای جدید و خنده دار, جوکهای جدید و باحال"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><br></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><br></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" style="" color="#000099">جوکهای جدید&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">تو مترو دعوا شد، اون یکی گفت میزنم میکشمت دیه ت رو میدما!</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">.&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">اینوری گفت ... نخور، پول داشتی با مترو نمیومدی</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">- مترو رفت رو‌ هوا از خنده&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">&nbsp;</font></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><img title=" جوکهای جدید زیبا و خنده دار, مطلب طنز و خنده دار" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff9.gif" alt=" جوکهای جدید زیبا و خنده دار, مطلب طنز و خنده دار" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">جوکهای جدید خنده دار</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">اوضاع جوریه حداقل باید 4 نفره ازدواج کنیم.....</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">&nbsp;.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">&nbsp;ینفر کار کنه برا اجاره خونه، ینفر برا خوراک، ینفر برا تفریح،ینفر هم پس انداز برا دوا،دکتر</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">&nbsp;</font></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><img title=" جوکهای جدید زیبا و خنده دار, مطلب طنز و خنده دار" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff9.gif" alt=" جوکهای جدید زیبا و خنده دار, مطلب طنز و خنده دار" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">جوکهای جدید و باحال</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">زندگی را از زودپز بیاموز&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">در حالیکه&nbsp; میسوزد</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">بیخیال نشسته و سوت میزند..!</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">&nbsp;</font></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><img title=" جوکهای جدید زیبا و خنده دار, مطلب طنز و خنده دار" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff9.gif" alt=" جوکهای جدید زیبا و خنده دار, مطلب طنز و خنده دار" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">مطلب طنز و خنده دار</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">حیف نون لب دریا نشسته بود, هی&nbsp; میگفت ماشالا ماشالا،</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">&nbsp;.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">.&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">&nbsp;ازش پرسیدن چرا هی میگی ماشالا؟</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">میگه :پسرم نیم ساعت رفته زیرآب هنوز بالا نیامده!</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">&nbsp;</font></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><img title=" جوکهای جدید زیبا و خنده دار, مطلب طنز و خنده دار" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff9.gif" alt=" جوکهای جدید زیبا و خنده دار, مطلب طنز و خنده دار" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">جوکهای جدید زیبا و خنده دار</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">حساب کردند حدود:</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">7549763</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">تنبل و بی حال در جهان وجود دارند که حتی حاضر نیستند این عدد 7رقمی رو بخونن&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">نه دیگه فایده نداره نخون، تو هم به جمعشون اضافه شدی&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">منم قربانی شدم، بفرست واسه بعدی&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">&nbsp;</font></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><img title=" جوکهای جدید زیبا و خنده دار, مطلب طنز و خنده دار" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff9.gif" alt=" جوکهای جدید زیبا و خنده دار, مطلب طنز و خنده دار" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">جوکهای جدید&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">خانمی اومده داروخونه میگه «از همون شربتی که قبلا به پسرم دادین می‌خوام.»</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">دکتر&nbsp; داروخانه پرسیده «اسمش چیه؟»</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">&nbsp;.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">&nbsp;.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">جواب داده «امیرحسین»&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">یعنی داروخونه منفجر شد....</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">&nbsp;</font></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><img title=" جوکهای جدید زیبا و خنده دار, مطلب طنز و خنده دار" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff9.gif" alt=" جوکهای جدید زیبا و خنده دار, مطلب طنز و خنده دار" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">جوکهای جدید&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">ایران داره به یه کشور پنج فصل تبدیل میشه&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">.</font></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="3" color="#000099">.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">.&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">بین پاییز و زمستون یه فصل هست که نه بارون میاد نه برف، فقط زلزله</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">بهش میگن زلستون</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">&nbsp;</font></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><img title=" جوکهای جدید زیبا و خنده دار, مطلب طنز و خنده دار" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff9.gif" alt=" جوکهای جدید زیبا و خنده دار, مطلب طنز و خنده دار" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">&nbsp;جوکهای جدید روز</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">ﺍﻭﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﺖ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺩ تو شب یلدا ﺑﻐﻠﺶ ﮐﻨﯽ ﻭﺑﺒﻮﺳﯿﺶ ﮐﯿﻪ ؟؟؟&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">قبل ازاینکه به پایین نگاه کنی ﯾﻪ ﻋﺪﺩ ﺍﺯ ۱ تا ۲۲ انتخاب کن !!&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">-1 منوووووووو&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">-2 منوووووووو&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">-3 منوووووووو&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">-4 منوووووووو&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">-5 منوووووووو&nbsp; ???</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">-6 منوووووووو&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">-7 منوووووووو&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">-8 منوووووووو&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">-9 منوووووووو&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">-10 منووووووو</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">-11 منووووووو&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">-12 منووووووو&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">-13 منووووووو</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">-14 منووووووو&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">-15 منووووووو&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">-16 منووووووو&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">-17 منووووووو&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">-18 منووووووو!</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">-19 منووووووو&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">-20 منووووووو&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">-21 منوووووو&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">-22 بازم منووووووووووو&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">با تشکر پیشاپیش یلداتون مبارک&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">عقده ای هم خودتونین!&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">و من الله توفیق..</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">&nbsp;</font></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><img title=" جوکهای جدید زیبا و خنده دار, مطلب طنز و خنده دار" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff9.gif" alt=" جوکهای جدید زیبا و خنده دار, مطلب طنز و خنده دار" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">جوکهای جدید زیبا و خنده دار</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">مراسم خواستگاری !!</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">پدر عروس : آقا داماد چیکارن ؟</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">پدر داماد : ایشون میتونن تو شرایط فعلی کشور زنده بمونن !!!&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">پدر عروس : هزار ماشاالله ، مبارکه</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">&nbsp;</font></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><img title=" جوکهای جدید زیبا و خنده دار, مطلب طنز و خنده دار" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff9.gif" alt=" جوکهای جدید زیبا و خنده دار, مطلب طنز و خنده دار" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">جوکهای جدید خنده دار</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">آهنگ غمگین میزارم … مامانم میگه : چت شده؟ ولت کرده خبر مرگش !؟</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">&nbsp;.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">.&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">شاد میزارم ، میگه : ذلیل شده دوباره برگشت؟ !</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">اومدم نوحه گذاشتم در اومده میگه خاک بر سرت چه غلطی کردی که الان توبه کردی ؟</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">اوضاعی داریم بخدا&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">الان نوار خالی گوش میدم</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">&nbsp;</font></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><img title=" جوکهای جدید زیبا و خنده دار, مطلب طنز و خنده دار" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff9.gif" alt=" جوکهای جدید زیبا و خنده دار, مطلب طنز و خنده دار" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">مطلب طنز و خنده دار</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">رفتم داروخانه داروهامو گرفتم، فروشنده میگه : دویستی داری؟؟</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">منم دست کردم تو جیبم یه چسب زخم دادم بهش</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">خیلی منتظر این لحظه بودم بالاخره انتقاممو گرفتم</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">&nbsp;</font></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><img title=" جوکهای جدید زیبا و خنده دار, مطلب طنز و خنده دار" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff9.gif" alt=" جوکهای جدید زیبا و خنده دار, مطلب طنز و خنده دار" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">جوکهای جدید&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">ﮔﻔﺘﻢ: ﻣﺎﺩﺭ</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">ﮔﻔﺖ: ﺟﺎﻧﻢ</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">ﮔﻔﺘﻢ: ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﻡ</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">ﮔﻔﺖ: ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">ﮔﻔﺘﻢ: ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺍﻡ</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">ﮔﻔﺖ: ﺑﺨﻮﺭ ﺍﺯ ﺳﻬﻢ ﻧﺎﻧﻢ</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">ﮔﻔﺘﻢ: ﮐﺠﺎ ﺑﺨﻮﺍﺑﻢ</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">ﮔﻔﺖ: ﺭﻭﯼ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">ﮔﻔﺘﻢ: ﻟﯿﻮﺍﻥ ﭼﺎﯼ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﺵ .</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">ﮔﻔﺖ: ﺍﯼ ﺧﺪﺍ ﺫﻟﯿﻠﺖ ﮐﻨﻪ ﺑﯿﺸﻌﻮﺭ ﺍﻻﻍ، ﺑﻤﯿﺮﯼ</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">ﺭﺍﺣﺖ ﺷﻢ !</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">&nbsp;</font></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><img title=" جوکهای جدید زیبا و خنده دار, مطلب طنز و خنده دار" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff9.gif" alt=" جوکهای جدید زیبا و خنده دار, مطلب طنز و خنده دار" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">جوکهای جدید خنده دار</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">‏یادش بخیر ..</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">قبلاً زن ها ازخواب بیدار میشدن ڪتری رو میذاشتن رو گاز ...</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">الان بیدار میشن ؛ گوشیشونو میذارن تو شارژ ..</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">&nbsp;</font></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><img title=" جوکهای جدید زیبا و خنده دار, مطلب طنز و خنده دار" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff9.gif" alt=" جوکهای جدید زیبا و خنده دار, مطلب طنز و خنده دار" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">جوکهای جدید زیبا و خنده دار</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">یه مدت شایعه شده بود آنجلینا جولی میاد ایران</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" style="" color="#000099">من دو ماه چیزی نخوردم که شبیه کودکان سومالی بشم منو به فرزندی قبول کن</font></p> text/html 2018-11-29T10:11:51+01:00 istgahkh.ir سجاد کیانی با هزاری چه كاری می‌شه كرد؟ http://istgahkh.ir/post/8 <p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" style="" color="#ff0000"><b>شعر طنز&nbsp;</b></font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#ff0000">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">می‌شود در نانوایی قرص نانی لیس زد</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">یا که از خطت به یار مایه داری میس زد</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">می‌شود در کافه‌ها بو کرد شیر و قهوه را</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" style="" color="#000099">یا که از عطر Dior اندازه یک پیس زد</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" style="" color="#000099"><br></font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/hazri-comic-poetry1-1.jpg" alt="شعر طنز کوتاه, شعر طنز اجتماعی"></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><br></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><br></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" style="" color="#000099">می‌شود در نانوایی قرص نانی لیس زد</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">یا که از خطت به یار مایه داری میس زد</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">می‌شود در کافه‌ها بو کرد شیر و قهوه را</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">یا که از عطر Dior اندازه یک پیس زد</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">می‌توان با تاکسی تا ابتدای کوچه رفت</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">یا که با مترو سری تا مسکن پردیس زد</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">می‌توان در رستوران باکلاس و شیک و پیک</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">ناخنک بر روغن ته مانده‌ هر دیس زد</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">می‌توان هنگام تب جای دوا درمان و قرص</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">روی پیشانی داغت دستمالی خیس زد</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">می‌توان از پشت ویترین طلاسازی مدام</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">چشمکی بر دستبند جعبه‌ سرویس زد</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">می‌شود با آن دو کاغذ آگهی از یک حراج</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">از کبد تا کلیه، احشا و آپاندیس زد</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">می‌توان در انتها آن را به دقت لول كرد</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><font size="3" color="#000099">در توهم سر به مونیخ وکن و پاریس زد</font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><br></p> text/html 2017-04-26T16:07:36+01:00 istgahkh.ir مدیر سایت اس ام اس خنده دار 96 http://istgahkh.ir/post/7 <div class="thumb" align="center"><img src="http://www.parsnaz.com/upload/54/0.281782001346511726_parsnaz_ir.jpg" alt="اس ام اس های خنده دار و سرکاری (18)" title="اس ام اس های خنده دار و سرکاری (18)"></div><div style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</div><div style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: small;"><br> </span></div><div style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: small;"><br> </span></div><div style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">طرف دندونش درد می کرده میره دکتر میگه:</span></span><p><img src="http://parsnaz.com/source.gif" alt="اس ام اس های خنده دار و سرکاری (18)" usemap="#sourcemap"></p><map name="sourcemap"><area shape="rect" coords="0,0,24,10" alt="اس ام اس های خنده دار و سرکاری (18)" href="http://www.parsnaz.com/news_detail_7380.html"></map><p>همه رو بکش بجز اونی که درد می کنه !</p><p>دکتر میگه چرا ؟<br> میگه: بذار مثل سگ تنها بمونه !</p><p><br></p><p>.</p><p>.</p><p>.</p><p>.</p><p>فارسی: دوست دارم</p><p>&nbsp;انگلیسی: آی لاو یو</p><p>&nbsp;فرانسه: ژ تم</p><p>&nbsp;اسپانیول: ته آمُ</p><p>&nbsp;ایتالیایی: تی آمُ</p><p>&nbsp;آلمانی:ایش لیبه دیش</p><p>&nbsp;دخترونه: بولولو مولی‌ گوجی بوچ بوچ!</p><p>.</p><p>.</p><p>.</p><p>این حرف بزرگمهر که می گفت</p><p>“سحرخیز باش تا کامروا شوی” رو زیاد جدی نگیر</p><p>دور و بر ما، سحر خیز ها یا کله پز شدند یا نانوا !</p><p>.</p><p>.</p><p>.</p><p>دست خط دکتر !</p><p>چیزی که تو می بینی: ∮₪₩₮£</p><p>چیزی که داروخانه می خونه : آسپیرین ۵۰۰ میلی گرم !</p><p>.</p><p>.</p><p>.</p><p>عشق به شکل پرواز پرنده ست ولی شاعر دقیقن ذکر نکرده کدوم پرنده</p><p>لاشخور یا کرکس یا جغد !</p><p>.</p><p>.</p><p>.</p><p>خــدایــا مــارو بُـکـش ، بــچـه هـای مـــارو بُـکــش</p><p>اقــوام ِ مــارو بُـکـش ، پــدر و مــادر ِ مــارو بُـکـش</p><p>خـدایـا اصـلا هــر چـی مــار تــو دنـیــاســت بُـکــش !</p><p>.</p><p>.</p><p>.</p><p>غضنفر میره رستوران میگه : جوجه دارین ؟</p><p>گارسون : آره</p><p>میگه : دونش بدین نمیره !</p><p>.</p><p>.</p><p>.</p><p>شمارم توگوشیت تارعنکبوت گرفته</p><p>(طرح خجالت دادن بی وفاها)</p><p>.</p><p>.</p><p>.</p><p>یه روز به فرشته آفرینش میگن غضنفر رو چطور آفریدی؟</p><p>میگه یکم خاک رو با کود قاطی کردیم</p><p>میگن حیف نون رو چطور آفریدی؟</p><p>میگه اصلا خاک قاطیش نکردیم !</p><p>.</p><p>.</p><p>.</p><p>قابل توجه شما دانشجوی عزیز</p><p>واحد دانشگاهی دو حالت داره:</p><p>۱- واحد های سختو که نمیشه خوند</p><p>۲- واحد های آسون هم که ارزش خوندن نداره !</p><p>.</p><p>.</p><p>.</p><p>پسرها به خاطر دوستاشون حتی از عشقشون میگذرن</p><p>ولی دخترا برای اینکه پسری رو بدست بیارن آرزو میکنن که</p><p>سر به تن دخترای دیگه نباشه !</p><p>.</p><p>.</p><p>.</p><p>میدونستید بر طبق قانون اگه ۱ مرد با ۱ زن مجرد تصادف کنه</p><p>و منجر به نقص عضو او بشه باید با او ازدواج کنه ؟</p><p>فقط هول نشید …خیابون پر ماشینه</p><p>این ماشین نشد … ماشین بعدی</p><p>به امید موفقیت !</p><p>.</p><p>.</p><p>.</p><p>شارژ فرستادن حیف نون به نامزدش :</p><p>|||||||||||||||||||</p><p>عزیزم خودت با ناخن پاکش کن !</p><p>.</p><p>.</p><p>.</p><p>دعای حیف نون :</p><p>خدایا به خاطر تمام چیز هایی که دادی</p><p>ندادی</p><p>دادی پس گرفتی</p><p>ندادی بعدا میخوای بدی</p><p>دادی بعدا میخوای پس بگیری</p><p>ندادی میگی دادی</p><p>اصلا نمیخوای بدی</p><p>نداده بودی فکر کردی دادی</p><p>نمیدی هی میگی میدم ، شکرت !</p><p>.</p><p>.</p><p>.</p><p>ضرب المثل جدید :</p><p>موش تو سوراخ نمیرفت</p><p>تف میزد به دمش !</p><p>.</p><p>.</p><p>.</p><p>حیف نون ناراحت بوده</p><p>از میپرس چرا ؟</p><p>میگه نمی دونم چرا زنا این قدر به شوهراشون مشکوکن</p><p>۴ تا زن دارم همشون اینجورین !</p><p>.</p><p>.</p><p>.</p><p>ازدواج نکنید اما</p><p>اگر خدای نکرده ازدواج کردید</p><p>واسه زناتون ماشین ظرف شویی نخرید</p><p>از نعمت بغل کردنشون موقع ظرف شستن محروم میشید !</p><p>.</p><p>.</p><p>.</p><p>حیف نون&nbsp; رو سگ هار گاز میگیره ، سگه جنون گاوی میگیره !</p></div><div style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: small;"><br> </span></div><div style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: small;">.<br> </span></div><div style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: small;"><br> </span></div><div style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: small;">.<br> </span></div><div style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: small;"><br> </span></div><div style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: small;">.<br> </span></div><div style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: small;"><br> </span></div><div align="center"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">وقتی شما تلفنتونو جواب نمیدین یا گوشیتون خاموشه</span></span><br><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"> پدر و مادر چه فکری میکنن؟</span></span><br><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"> ۵۰% شما مُرده اید!</span></span><br><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"> ۴۹٫۵% شما دارید میمیرید!</span></span><br><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"> ۰٫۵% صدای زنگتونو نمیشنوید یا شارژ گوشیتون خالی شده!</span></span><br><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"> .</span></span><br><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"> .</span></span><br><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"> .</span></span><br><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"> پیامک خنده دار</span></span><br><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"> امیدوارم غمهایتان ” قربان ” شادیهایتان گردد</span></span><br><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"> عید قربان بر شما مبارک</span></span><br><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"> .</span></span><br><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"> .</span></span><br><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"> .</span></span><br><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"> احتیاط کنید</span></span><br><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"> خاکی بودن آسفالت شدن را در پی دارد !</span></span><br><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"> .</span></span><br><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"> .</span></span><br><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"> .</span></span><br><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"> sms <span style="color: #000000;">خنده دار</span></span></span></div><p align="center">سلام<br> با توجه به اینکه گلچین روزگار ، عجب خوش سلیقه است<br> همش نگرانم به قرآن !<br> .<br> .<br> .<br> <span style="color: #000000;">اس ام اس</span> سرکاری<br> از اینکه تو یکی دو ماه گذشته بارون نیمد از همتون عذر می خوام<br> واقعاً وقت نکردم ماشینم رو بشورم!<br> .<br> .<br> .<br> جدیدترین اس ام اس های خنده دار<br> غضنفر رستوران می زنه<br> واسه تبلیغ جلو درش می نویسه<br> &nbsp;هزار تومن بده مثل خر بخور !!<br> .<br> .<br> .<br> اس ام اس جوک<br> سلامتی‌ اونایی که تا میان دخالت کنن همه بهشون میگن<br> تو یکی‌ دیگه خفه شو !<br> .<br> .<br> .<br> پیامک جوک<br> قبول دارین : ۳ ساعت تو اتاق میشینی درس میخونی<br> هیچکس نمیگه خسته نباشی<br> ولی یه ثانیه موبایلت رو بر میداری ببینی کی sms داده<br> بابات میاد میگه : خسته نباشی !<br> .<br> .<br> .<br> جوک کوتاه<br> موقع مرگ به بچه‌هام می‌گم ده میلیارد تومن گذاشته‌م زیرِ…<br> بعدش می‌میرم<br> آی حال میده!<br> .<br> .<br> .<br> جک جدید<br> دوست دختر غضنفر&nbsp; ۳۰۰ کیلو آرایش کرده میگه ببین من چه دافی ام<br> غضنفر میگه صورتتو بشور لااقل ببینمت !<br> .<br> .<br> .<br> جدیدترین اس ام اس های طنز<br> این حرفا چی بود پشت سرم زدی؟<br> مگه من چه بدی بهت کرده بودم؟<br> برات متاسفم.نمی بخشمت<br> خدافظ<br> ”ستادایجاد ترس ودلهره چند ثانیه ای”</p><div align="center">.<br> .<br> .<br> پیامک خنده دار جدید<br> می‌گویند: مثل بچه آدم رفتار کن.<br> و من هنوز مانده ام که بین هابیل و قابیل کدام را انتخاب کنم…!<br> .<br> .<br> .<br> فرق افتادن از طبقه اول با طبقه ۱۰ :<br> طبقه ۱۰ : آ آ آ آ آ آ آ آ آ . . . . . . . . بوووووفففففف . . .<br> طبقه اول: بوووووفففففف . . . . . . آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ<br> .<br> .<br> .<br> و خداوند زمین و آسمان را آفرید…<br> و ساخت بقیه ی چیزا رو به چین واگذار کرد…!!!<br> .<br> .<br> .<br> روایت داریم تو بهشت همه اجازه دارن تا ظهر بخابن !<br> .<br> .<br> .<br> دختره تلفن دوست پسرش زنگ میخوره برمیداره جواب میده<br> یارو میپرسه:شما؟<br> دختره میگه:من خواهرشم…شما؟؟؟<br> طرف میگه:من همین الان فهمیدم مادرتم<br> .<br> .<br> .<br> مردم دنیا زمان رو ۳ حالت مبینن<br> اما ما ایرانیا ۴ حالت..؛<br> زمان گذشته ، زمان حال ، زمان آینده، زمـــان شـــاہ !<br> .<br> .<br> .<br> دقت کرین شبای عروسی تا دهنت پر میشه دوربین میاد روت !؟<br> گفتم هواست باشه !<br> .<br> .<br> .<br> یارو خیلی گشنه ش بود از پشت شیشه رستوران نگاه میکنه<br> میبینه یکی داره کباب میخوره!<br> با انگشت میزنه به شیشه !<br> یارو میگه :چته ؟<br> میگه :پیازهم بخور!<br> .<br> .<br> .<br> تو روح&nbsp; همه کسایی که ما اونا رو دوس داریم ولی اونا ما رو دوس ندارن !<br> اصن خاک تو سرشون !<br> .<br> .<br> .<br> در خرابه های قلبت کارگری بیش نیستم !<br> سیمان بفرست کار خوابیده !<br> .<br> .<br> .<br> وقتی خانومی بهت گفت: “چــــــــــــــــی؟”،<br> به این معنا نیست که گفته شما را نشنیده.<br> او در واقع به شما فرصت داده که گفته خود را تغییر دهید!<br> .<br> .<br> .<br> کسا‌یی که معتقدن اونی که رفته خودش بر میگرده،<br> نود و نه‌ در صد کفتر بازن!!<br> مگه کفتره جلده!؟<br> .<br> .<br> .<br> هیچی به این اندازه اینکه، به مادر یه دختر بگی،<br> من فکر کردم شما خواهر بزرگشی، یه مادر رو خوشحال نمیکنه !<br> .<br> .<br> .<br> از نسل سوخته ی ما که گذشت<br> ولی نسل پدرسوخته ی بعد ما چه کار خواهد کرد !؟<br><br></div> text/html 2015-09-22T09:13:55+01:00 istgahkh.ir مدیر سایت جوک خنده دار مهر 94 http://istgahkh.ir/post/6 <h2 style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><span style="color: #ff0000"><br></span></span></h2> <p style="text-align: center"><img class="alignnone size-full wp-image-314" src="http://asrfarda.com/sms/wp-content/uploads/sites/2/2015/07/sms-khande-dar-011.jpg" alt="sms-khande-dar-01" height="248" width="450"><span id="more-313"></span></p> <p style="text-align: center"> </p><h3 style="text-align: center"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff">اس ام اس و جوک خفن سری 2</span></span></h3> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">ﮔﻮﺷﯿﻤﻮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﺭﻭ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮﻭﺍﺯ</p> <p style="text-align: center">ﺍﺯ ﻃﺒﻘﻪ ۱۲ ﺍﻡ ﭘﺮﺗﺶ ﮐﺮﺩﻡ ﺗﻮ ﻫﻮﺍ</p> <p style="text-align: center">ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺧﺭﺩ ﻭ ﺧﺎﮐﺸﯿﺮ ﺷﺪ !</p> <p style="text-align: center">ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﺍﯾﻪ !</p> <p style="text-align: center">ﮐﺎﺭ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ که … !</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <h3 style="text-align: center">اس ام اس و جوک خنده دار سری 2</h3> <h4 style="text-align: center">sms khandedar</h4> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">یجوری درباره دونه های انار میگن : بانظم وترتیب یکجا نشستن</p> <p style="text-align: center">انگار دونه های ذرت شلوارک پوشیدن تو کوچه ولن</p> <p style="text-align: center">خوب اون بیچاره ها هم با نظم و ترتیب یکجا نشستن دیگه</p> <p style="text-align: center">اختلاف طبقاتی تا کجا؟</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <h3 style="text-align: center">اس ام اس و جوک خنده دار سری 2</h3> <h4 style="text-align: center">sms khandedar</h4> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">ﻭقتی ﺳﺮﺗﻮﻥ ﺩﺭﺩ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﺑﺎ ﻧﻮﮎ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﺷﻘﯿقه ﻫﺎﺗﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ</p> <p style="text-align: center">ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮﺏ ﻧﺸﯿﺪ ﻭﻟﯽ ﮐﻠا ﮐﻼﺱ ﺩﺍﺭﻩ</p> <p style="text-align: center">ﺗﻮ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺭﺍ ﺳﺮ ﺩﺭﺩ ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ ﺍﯾﻨﻄﻮﺭﻥ</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <h3 style="text-align: center">اس ام اس و جوک خنده دار سری 2</h3> <h4 style="text-align: center">sms khandedar</h4> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">محبت را از ابشار بیاموز که سقوط کرد اما …</p> <p style="text-align: center">حالا اما شو نمیدونم!</p> <p style="text-align: center">ولی تو بیاموز کاریت نباشه</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <h3 style="text-align: center">اس ام اس و جوک خنده دار سری 2</h3> <h4 style="text-align: center">sms khandedar</h4> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">فقط یه ایرانی میتونه</p> <p style="text-align: center">فقط وقتی داره میره دندان پزشکی به دندوناش مسواک بزنه!</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <h3 style="text-align: center">اس ام اس و جوک خنده دار سری 2</h3> <h4 style="text-align: center">sms khandedar</h4> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">دخترای خوب مثل سیب روی درخت هستن</p> <p style="text-align: center">بهترین ها در بالاترین نقطه درخت قرار دارند</p> <p style="text-align: center">به دست آوردنشان ماشین شاسی بلند می خواهد</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <h3 style="text-align: center">اس ام اس و جوک خنده دار سری 2</h3> <h4 style="text-align: center">sms khandedar</h4> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">به سلامتی پسری که وقتی پلیس جلوشو گرفت و گفت این خانوم کی باشن؟</p> <p style="text-align: center">سرشو مثل مرد بالا گرفتو گفت این قل مراد رفیقمه</p> <p style="text-align: center">زیر ابروهاشو برداشته و یک کمم موهاشو بلند کرده</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <h3 style="text-align: center">اس ام اس و جوک خنده دار سری 2</h3> <h4 style="text-align: center">sms khandedar</h4> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">دختــره هیکلِش مثله بشکه 220 لیتریه اونوقت تو پروفایلش نوشته</p> <p style="text-align: center">آنقدر ظریفم که با یک نگاه ســـرد ، می‌شکنم …</p> <p style="text-align: center">یکی نیست بهش بگه عزیزم شما با تبـــرِ نادرشاه افشار هم نمی‌شکنی!</p> <p style="text-align: center">برو با خیال راحت به زندگیت برس</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <h3 style="text-align: center">اس ام اس و جوک خنده دار سری 2</h3> <h4 style="text-align: center">sms khandedar</h4> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">تو پاساژ ها بعضی شوهر ها دست خانومشونو میگیرن …</p> <p style="text-align: center">چون اگه دستشو رها کنن میرن خرید میکنن</p> <p style="text-align: center">رمانتیک به نظر میرسه ولی در حقیقت اقتصادیه</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <h3 style="text-align: center">اس ام اس و جوک خنده دار سری 2</h3> <h4 style="text-align: center">sms khandedar</h4> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">عشق مثل پنیر میمونه زیادش آدمو خنگ میکنه</p> <p style="text-align: center">تا حالا هم کسی از بی پنیری نمرده</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <h3 style="text-align: center">اس ام اس و جوک خنده دار سری 2</h3> <h4 style="text-align: center">sms khandedar</h4> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">آدم توی این سایتای&nbsp; موزیک&nbsp; ( مجاز خخخخخ ) که میره</p> <p style="text-align: center">حس میکنه رفته حفاری نفت!</p> <p style="text-align: center">باید چند کیلومتر بری پایین تا به اصل مطلب برسی</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <h3 style="text-align: center">اس ام اس و جوک خنده دار سری 2</h3> <h4 style="text-align: center">sms khandedar</h4> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">یکی از بدی‌های هدفُن اینه که</p> <p style="text-align: center">همش فکر می‌کنی دور و ورت داره</p> <p style="text-align: center">یه اتفاقی میفته که تو ازش خبر نداری</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <h3 style="text-align: center">اس ام اس و جوک خنده دار سری 2</h3> <h4 style="text-align: center">sms khandedar</h4> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">میدونید مشکل دخترای الان چیه ؟</p> <p style="text-align: center">فکر میکنن این شوهر بدبخت غول چراغ جادو هست</p> <p style="text-align: center">میتونه همه خواسته هاشونو براورده کنه…</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <h3 style="text-align: center">اس ام اس و جوک خنده دار سری 2</h3> <h4 style="text-align: center">sms khandedar</h4> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">اون کامهایی رو که من تو بچگی از چوب شور میگرفتم</p> <p style="text-align: center">مرحوم چگورا از سیگار برگ نمی گرفت</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <h3 style="text-align: center">اس ام اس و جوک خنده دار سری 2</h3> <h4 style="text-align: center">sms khandedar</h4> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">•</p> <p style="text-align: center">جای خالی ات را نه قهوه پر می کند نه قلیون و نه حتی کتاب و سیگار…</p> <p style="text-align: center">ولی اون دوستت بووووود قد بلنده چشم رنگیه</p> <p style="text-align: center">اون شاید یه کارایی بتونه بکنه</p> <p style="text-align: center">ارسال شده در دسته بندی جوک</p> text/html 2015-08-01T11:45:32+01:00 istgahkh.ir سهیل صادقی اس ام اس خنده دار 94 http://istgahkh.ir/post/4 <div align="center"><img src="http://uploada.ir/images/2p8buvoob851myovsqt.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br></div><p style="text-align: center" align="center">من برعکس همه<br> پشت خنده هام غشه</p> <p align="center">.<br> .<br> .<br> چیه؟ فکر کردی غمه؟<br> برو بابا من اینقدر میخندم که غش کنم والااااا</p> <p style="text-align: center" align="center"><span style="color: #ff0000"><span style="color: #ff0000">جک جدید</span></span></p> <p style="text-align: center" align="center">پشت یه نیسان جمله سنگینی نوشته بود کمرم شکست …<br> همه دنبال یارن من به دنبال بارم ، فوق لیسانس شهید بهشتی هم دارم …<br> لامصب گند زد تو انگیزم با این جملش<br> من دیگه درس نمیخوووونم اصلا !!! ^_^</p> <p style="text-align: center" align="center"><span style="color: #ff0000"> جک جدید </span></p> <p style="text-align: center" align="center">دیروز رفتم یک کیـسه خون دادم.</p> <p style="text-align: center" align="center">.</p> <p style="text-align: center" align="center">.</p> <p style="text-align: center" align="center">.</p> <p style="text-align: center" align="center">.</p> <p style="text-align: center" align="center">.</p> <p style="text-align: center" align="center">.</p> <p style="text-align: center" align="center">دو تا کیســـه خون بهم زدن تا به هوش بیام!!!</p> <p style="text-align: center" align="center">یارو گفـــت دیگه این ورا پیدات نشه !!!</p> <p style="text-align: center" align="center"><span style="color: #ff0000"> جک جدید </span></p> <p style="text-align: center" align="center">می خوام یه اعتــــــراف صادقانه کنم<br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br> یه دونه از سرگرمی هام اینه که روبروی دیوار دراز بکشم و با پاهام به دیوار فشار بیارم و بعد فرش زیرم تکون بخوره برم جلو فک کنم که دیوارو تکون دادم . .</p> <p style="text-align: center" align="center"><span style="color: #ff0000"> جک جدید </span></p> <p style="text-align: center" align="center">میدونی با این استاد هایی که میندازنت بعد بهت میگن : من ننداختمت خودت افتادی باید چیکار کرد ؟ ؟ ؟<br> باید بگیری بکشیشون بعد بهش بگی من که نکشتمت خودت مـــــــردی !</p> <p style="text-align: center" align="center"><span style="color: #ff0000"> جک جدید </span></p> <p style="text-align: center" align="center">بسلامتی ﻣﻠﺦ<br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br> ﺩﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺩﯾﺪﻡ ﻫﯿﺸﮑﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮﺵ<br> ﻧﯿﺲ،ﮔﻔﺘﻢ ﯾﻪ ﯾﺎﺩﯼ ﺑﮑﻨﯿﻢ !!!</p> <p style="text-align: center" align="center"><span style="color: #ff0000"> جک جدید </span></p> <p style="text-align: center" align="center">می خوام که از پای اینترنت پاشم . . . ولی واقعا پاشم نمیاد<br> خداوندا خودت مرا بپاشون</p> <p style="text-align: center" align="center"><span style="color: #ff0000"> جک جدید </span></p> <p style="text-align: center" align="center">یکی از بدی های عطر مشهدی اینه که برای از بین بردن بوش، باید اون قسمت از بدن رو قطع کنی</p> <p style="text-align: center" align="center"><span style="color: #ff0000"> جک جدید </span></p> <p style="text-align: center" align="center">دوتا خفاش از سقف غار برعکس آویزون بودن<br> یکیشون پرسید بدترین روز زندگیت کی بود<br> دوستشم جواب میده پارسال که اسهال گرفته بودم</p> <p style="text-align: center" align="center"><span style="color: #ff0000"> جک جدید </span></p> <p style="text-align: center" align="center">دخترا دقت کردین !؟<br> روز جهانی سرویس بهداشتی هم داریم ، ولی روز پسر نداریم</p> <p style="text-align: center" align="center"><span style="color: #ff0000"> جک جدید </span></p> <p style="text-align: center" align="center">یه بنده خدا پیرمرده توی پارک محله ما هر روز میاد می شینه و هنوزم که هنوزه خیلی اعتقاد به این داره که<br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br> دکل های ایرانسل رو هم مرحوم رضاشاه نصب کرده ! ! !</p> <p style="text-align: center" align="center"><span style="color: #ff0000"> جک جدید </span></p> <p style="text-align: center" align="center">روزی شیخی به گدایی رسید ولی گدا به اون نرسید</p> <p style="text-align: center" align="center">بنابراین شیخ اول و گدا دوم شد</p> <p style="text-align: center" align="center">تا مسابقات بعدی به خدا می سپارتون</p> <p style="text-align: center" align="center"><span style="color: #ff0000"> جک جدید </span></p> <p style="text-align: center" align="center">مشکل پدر و مادر من اینه که من رو با موفق ترین بچه ى فامیل<br> و خودشون رو با بدبخت ترین پدر و مادر فامیل مقایسه میکنن</p><div align="center"><br></div> text/html 2015-06-05T13:45:59+01:00 istgahkh.ir سهیل صادقی اس ام اس جدید خنده دار تابستان 94 http://istgahkh.ir/post/3 دوستم یه عطر گران قیمت خریده بود. کمی ازش به لباسش زد بعد گفت: با گوشیت یه عکس ازم بگیر، جوری که معلوم باشه عطر زدم.<br>.<br>.<br>.<br>ﺍﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﺧﻮﻧﺪﻡ ﺭﻭﺯ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺍﻋﻀﺎ ﻭ ﺟﻮﺍﺭﺡ<br> ﺑﺪﻥ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻣﯿﺪﻥ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺮﻡ ﺣﻤﻮﻡ ﯾﻪ ﺟﻮﺭ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﯿﺴﻪ ﻭ<br> ﻟﯿﻒ ﻣﯿﮑﺸﻢ ﮐﻪ پوستم شبیه واشر سر سیلتدر پیکان جوانان گوجه ای ﻣﯿﺸﻪ .<br> ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻕ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﺩﻭﺭﺧﯿﺰ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻭ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﻭ ﻣﺤﮑﻢ<br> ﻣﯿﮑﻮﺑﻢ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ .<br> ﻋﺎﺧﻪ ﺍﻋﻀﺎ ﻭ ﺟﻮﺍﺭﺡ ﺍﻧﻘﺪﺭ عوضی ﻭ ﻧﺎﻣﺮﺩ .. ؟ <br>.<br>.<br>.<br>تـو کـوچـه دعـوا شـده بـود ، بـعد یکیـشون داد میزد بـه اون یکـی میـگفـت:<br> <br> تـو اگـه پـدرسـگ نبـودی ایـن موقـع روز اینـجا نبـودی !<br> <br> بعـد خـودشـم اونـجا بـود :))<br> <br> درواقـع مـاهـم اونـجا بـودیـم ... :| <br>.<br>.<br>.<br>خواهرم بچه دار شده.بعد با شوهرش سر اسم بچه به توافق نمیرسن.<br> من پیشنهاد کردم فعلا اسمشو New folder بزارین بعدا سر هر هفته به نوبت کلیک راست کنین Rename کنین.پویان هستم خان دایی New folder خانوم.تا ببینیم هفته بعد چی میشه!!!!!!!!!! <br>.<br>.<br>.<br>ﺗﻮ ﻛﻼﺱ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺍﺯﻡ ﭘﺮﺳﻴﺪ: ﻭﺍﺣﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﺜﻘﺎﻝ ﭼﻲ ﻣﻴﺸﻪ!!!؟ <br> ﻣﻨﻢ ﮔﻔﺘﻢ "ﭼﺲ ﻣﺜﻘﺎﻝ"...<br> ﻛﺼﺎﻓﻄــــﻩ ﺑﻴﺴﻮﺍﺩ ﺑﻬﻢ ﺻﻔﺮﺩﺍﺩ!!<br> ﻣﻴﮕﻢ ﻧﻜﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻢ ﻫﺲ؟!!! <br>.<br>.<br>.<br>یِکـــــی اَز دیـــآلــــوگ هـــآی بـــآحـــآلِ فیلــــمِ "edge of tomorrow"<br> "یِــک روز قَبـــلِ اینکــــه بِــرَن جَـــنگ"<br> <br> فُــــورد : مَـــن بِهِتــــون قـــول میـــدَم فـــردآ رِکـــورد میــــزَنَم !<br> <br> گریــــف : هـــه! آره! رِکـــــوردِ سَریـــع تَـــرین اِسکـــــیِ بَـــرعَکـــــس روی گُــــوهِ خُــــودِت :) <br> text/html 2015-05-14T16:08:16+01:00 istgahkh.ir سهیل صادقی متن خنده دار http://istgahkh.ir/post/2 <p><img src="http://jokland.ir/upload/2sms/picture/posts/kh-2.jpg" alt="اس ام اس"></p><p>واکنش ی دخدر وقتی عکس شوهر دوستشو میبینه...&nbsp;<br>ایشالا خوشبخ شین عزیزم <br>. <br>. <br>تو دلش <br>. <br>. <br>. <br>. <br>. <br>. <br>کوفتت بشه ب حق پنج تن</p> text/html 2015-04-30T06:17:03+01:00 istgahkh.ir سهیل صادقی خاطرات خنده دار http://istgahkh.ir/post/1 یکی از دوستام میگفت تو ماشین بودیم دختر خالم صورتشو از ماشین کرد بیرون یهو کنترل نامحسوس مارو گرفت گفت یکی از سرنشین ها آرنجش بیرون بوده از ماشین<br> هیچی دیگه اخرفهمیدیم دماغ دخترخالم بوده<br>.<br>.<br>.<br>بچه که بودم خونه ی پدر بزرگ که میرفتیم بعد این پسر خاله پرو منو خیلی اذیت میکرد منم یه روز برای تلافی وقتی کسی نبود بهش گفتم برو سماور پر آب کن <br> { خودم زورم نمی رسید } اولش که نمیرفت ولی بعدش رفت آبش کرد و سماور روشن کرد، آب جوش آمد ، آب را داخله آفتابه ریختم و در دستشویی گذاشتم در همین حین پدربزرگ آمد و رفت دستشویی بعد از یک دقیقه صدای نره ی کشیدن پدر بزرگ بیچاره بالا رفت{من و پسر خاله داشتیم می گلخیدیم به خودمان} اومد بیرون همین طور خودش با شلوار کردیش باد میزد با دادبیداد گفت کدوم گوسفند ی این کار کرد بعد رفت تو اون اتاقی که پنکه بود و در محکم بس من رفتم پشت در الکی گفتم کار پسر خاله بوده من باچشای خودم دیدم باباجون <br> هیچی دیگه اومد بیرون یه فس کتک حسابی یعنی همون عقده هایی که من نمی تونستم روی سر پسر خاله خالی کنم را پدر بزرک به سرانجام رساند آن هم با جارو حقش بود نه.... خیلی حقش بود<br>.<br>.<br>.<br><br>